Çarşamba, Haziran 20, 2018

TÜFAD açıkladı: Üyelikten çıkarılanlar seçime giremeyecek

TÜFAD İstanbul Şubesi'nde mevcut başkan Halit Önsen ve yönetimi yeniden göreve talip olduğunu açıkladı. Yönetim, son dönemde gündemi meşgul eden dava ve eski yönetimle ilgili de resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.


Derneğin yazılı olarak geçtiği basın açıklaması şu şekilde:"TÜFAD İstanbul Şubesi olarak, 23 Haziran 2018 tarihinde ilan ederek Kartal Titanic Otel'de yapacağımız genel kurulda mevcut yönetim Halit Önsen ve ekibi olarak aramıza aldığımız yeni hocalarımızla, bu zamana kadarki yapmış olduğumuz üstün çalışma tempomuzla beraber onurlu, şerefli, haysiyetli bir duruşla İstanbul Antrenörlerimizin yeniden hizmetine talibiz.


TÜFAD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu olarak bu zamana kadar basına yazılı resmi bir deklarasyon yapmamamızın asıl sebebi hukuki durumun ve dernek denetlemesinin sonuçlanmasını beklememizdendir. Siz değerli üyelerimizin Bilgi kirliliğine maruz kalmamaları ve bu durumu  ortadan kaldırmak için bu duyuru da aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.


11.06.2018 tarihinde 2018/39 Esas sayılı İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin davayı lehimize sonuçlandırması sonucunda bu deklarasyonu yaparak duruma açıklık getirmek istedik. (2018/39 Esas Sayılı MAHKEME Kararı).

Bu karar neydi? Bu dava neden açıldı?


Öncelikle itiraz edilen mahkeme ve sonuçlanarak algıya devam edilen, sonuç için aşağıda ihraç edilen antrenör arkadaşlarımızın açtıkları mahkemenin neden niye açıldığını burada öğrenelim aşağıdaki resim mahkemenin neden niye açıldığıdır.


Aşağıdaki evrak; üyelikten çıkarılmaya istinaden mahkemeye sunulan itiraz dilekçesidir ve neden mahkeme açıldığıdır:


 


Yukarıda belirtilen dava konuları  aşağıdaki11/06/2018 tarihinde görülen duruşma da 2018/39 Esas Sayılı MAHKEME Kararı G.D. (Gereği Düşünüldü) kısmında  sonuçlanan  kararı ile reddedilmiştir.


--


Sonuç yukarıda belirtilen ve dava konusu olan ihtiyati tedbir ile üyelikten çıkarma konularının tümü mahkeme TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR. Dava reddedilmesine rağmen üyelikten çıkarılmış olan eski başkan ve antrenörlerimiz hala davanın lehlerine sonuçlandığını  söylemekte ve antrenörlerimizin özgür düşüncelerini etkilemektedirler. Gayet açık olan itiraza cevap mahkeme kararını sizlerin antrenörlük etiği adına takdirlerinize sunuyoruz.  1. 2015 yılında yapılan genel kurul sonucunda TÜFAD Tüzüğü gereği genel kurul sonucunda seçilen liste içerisinden yönetim kurulu (2015/11) nolu karar ile Rıza Çavuşoğlu’nun derneğimizin başkanı olmasına karar verilmiştir (1. İlgili Karar).3.Daha sonra Derneğimizdeki işleyiş ve yapılan birçok aksaklık ve yanlışlıklar sebebi ile Tüzük gereği yönetim kurulunun (2016/14) sayılı kararı ile yeniden görev dağılımı yapılarak Halit Önsen başkanlığında yönetim tekrar aşağıdaki gibi şekillenmiştir.


8'ye 7 değil 8'e 5
Bu karar istifa eden yönetim kurulu üyeleri ile beraber imzalanarak oy çokluğu ile karara bağlanmıştır (2. İlgili Karar). Birilerinin bahsettiği gibi 8'e 7 değil, 8'e 5 altıncı imza ise telefonla aranarak getirilen diğer yönetim kurulu arkadaşımız ile 6'ya ulaşmıştır. Kararda görüldüğü üzere atılan imzalar, sonucu ortaya koymaktadır. Yönetim kurulu ilk kararda olduğu gibi görev dağılımı kararını 1. Görev dağılımını oybirliği ile alırken 2. Görev dağılımını ise oy çokluğuyla almış bu toplantıda yönetim kurulu üyeleri antrenörlerimiz  demokratik haklarını kullanarak görev değişikliği  kararını hep birlikte imza altına almıştır.


 


 


<sp


 


 


 


İç hukuk yollarını tüketmediler
4.Yukarıdaki karardan sonra toplu istifa edip derneği çalışamaz hale getiren Eski yönetim kurulu üyeleri DERNEK tüzüğünün; ilgili 9. Maddesinde,  Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri kısmında düzenlemiştir. Tüzüğümüzün ilgili 9. Maddesinin 6. Bendi  “Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incilenmesi ve karara bağlanması.” hükmünü içermekte ve Şube Yönetim kurulu tarafından alınan ihraç kararlarına karşı Tüfad Genel Merkez Yönetim kurulunun onayladığı kararı ile ilgili şahıslara Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Merkez Genel Kurul toplantısında itiraz hakkı vermektedir.


Davacılar vekili işbu davayı iç hukuk yollarını tüketmeden haklarında alınmış bulunan ihraç kararına Genel Kurul aşamasında itiraz etmeden açmıştır ve işbu sebeple dahi davacıların davasının reddi gerekmektedir, şöyle ki;Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin halen yürürlükte bulunan Tüzüğü, Bu hükümlerden de açıkça anlaşılacağı gibi davacılar, haklarında alınmış bulunan ihraç kararına karşı Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Merkez Genel Kurul'unda itiraz edecekler ve ancak bu itiraz üzerine alınacak Genel Merkez Genel Kurulu kararı üzerine genel mahkemelere müracaat edebileceklerdir.


Dava lehimizde sonuçlandı
Davacıların, haklarında alınmış karar üzerine, TÜRKİYE FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ GENEL KURUL NEZDİNDE İTİRAZ ETMEDEN bu davayı açmaları yürürlükte bulunan Medeni Kanun ve Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatları gereğince hukuken mümkün değildir ve sırf iş bu sebeple dahi davacıların haksız ve hukuki mesnetten yoksun bulunarak açmış oldukları davanın reddi talep edilmiş ve bu talep mahkeme tarafından kabul görüp reddedilerek Tüfad Antrenörler Derneği adına lehde sonuçlanmıştır:Eski başkanın şikayeti reddedildi
5.Eski başkan tarafından, şu an mevcut yönetim kurulu üyelerimizin büyük bir çoğunluğu savcılığa şikayet edilmiştir. Yapılan soruşturmalar sonucunda soruşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verilmiştir.


Eski döneme ait kasa açığı var
6.Eski başkanın görevi devrettiği tarihten bir gün önce bankadan kasaya para çekmesine rağmen hesaplar incelendiğinde çıkan açığı kendisi ikaz edilerek kasa hesabının resmi kayıtlarında daha fazla bakiye bulunduğu halde  devir tarihinden 23 gün  sonra  tüm uyarılarımız sonucunda  08.09.2016  tarihinde 3.300 TL olarak TÜFAD İstanbul şube banka hesabına yatırtılmıştır.


Hala hazırda eski başkan Rıza Çavuşoğlu dönemine ait Kasa açığı bulunmaktadır. Dernekler  masasına ve Genel merkeze verilen beyannamelerde açık miktarları belirtilmiştir.


Görev değişikliğine gidilmesinin nedeni
Eski başkan ne dernekler masasından ne de noterden yetki belgesi almadan işlemler yapmak, üye defteri dernekler masasından onaylamadan kayıt yapılması gibi dernek yönetiminin yapmakla zorunlu olduğu hiçbir yükümlülüğü kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmediği tarafımızdan tespit edilerek yönetimde görev değişikliğine gidilmiştir. Daha sonra yeni yönetim tarafından dernekler masasından yeni başkan adına yetki alınmış ve banka için noterden 5 kişi en az 2 kişilik imza ile harcama ve internet bankacılığı yetkileri alınarak yönetim kurulu üyeleri görevlendirilmiştir.


Kurslar tekrar yapılmaya başlandı
Daha önceki dönemlerde antrenör adaylarının TFF, İASKF ve TÜFAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ile olan geçimsizlikleri sebebi ile yapılamayan sayısız Grassroots C Antrenör kursları, Kaleci eğitim kursları yönetimimiz tarafından tekrar yapılarak, bu taban birlikleri ile tekrar olumlu ilişkiler sağlanmıştır.


Bu zamana kadar eski başkanı kişisel sorunları sebebi ile hiç katılmadığımız 12 yaş TÜFAD Türkiye Geleceğin Yıldızları turnuvalarına 2 dönemdir şuan ki mevcut yönetim sayesinde katılım sağlanmıştır.


Türkiye de tüm TÜFAD şubeleri arasında düzenlenen Veteranlar turnuvasına da geçen yıl mevcut yönetim tarafından iştirak sağlanmıştır.


Bu süreçte yine birçok eğitim, fuar ve sergilere İstanbul TÜFAD olarak iştirak edilmiştir.


UEFA A antrenörlerimizin yoğun istek ve talepleri doğrultusunda TFF Gelişim Direktörü ve İcra kurulu ile yapılan toplantılarımız sonucunda genel merkezimizin de desteği ile profesyonel 3. Liglerde bu antrenörlerimizin Teknik sorumlu olarak yer alması sağlanmıştır.


Halk Eğitim - TFF ve TÜFAD işbirliği ile uzman eğitici antrenör kursları ücretsiz olarak Türkiye de ilk olarak, yine bu yönetim tarafından sağlanarak aynı zamanda sosyal hakları olmayan antrenörlerimize bu vesile ile sosyal hakları kazandırılmıştır.


Sorunları FIFA'ya ilettik
FIFA yetkilileri ile İstanbul TÜFAD Şube Yönetim Kurulu olarak yapılan görüşmede antrenörlerimizin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili projeler FİFA yetkililerine sunulmuştur.


Seçime katılma hakları yok
Üyelikten çıkarılan kişilerin Tüfad İstanbul Şubesi Genel Kurulunda seçme ve seçilme haklarının olmadığı Tüzüğümüzün ilgili maddelerine istinaden kesin ve kati sonuç olduğu açıklamalarımızdan da anlaşılmaktadır.


23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan İstanbul Şubesi Genel Kurulunun tüm antrenörlerimizle birlikte huzur ve sukunet içinde yapılması konusunda İstanbul Şube Yönetim Kurulumuz gerekli hassasiyeti göstermektedir.


Yukarıda belirtilen açıklamalardan sonra saygı değer Antrenörlerimizin kurumsal açıklamalar dışında kişisel yapılan haber ve demeçlere itibar etmemeleri hususunu da spor kamuoyunun takdirlerine sunmaktayız."


Açıklamanın yayımlandığı link: http://www.tufadistanbul.org/haberler/deklarasyon/496


 

Hiç yorum yok:

Defnesporlu yöneticiler Defne kızları için koştu

Futbol ve hentbol branşlarında faaliyetlerini sürdüren İstanbul Defnespor'un yöneticileri, V odafone İstanbul Sanal Yarı Maratonu’nda De...